Amber Park Spa , Niechorze
Przyjazd 03 cze 2023
Wyjazd 04 cze 2023
Tło bannera

Regulamin pobytu

  1. Amber Park Spa
  2. O nas
  3. Regulamin pobytu
Pakiety

Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Amber Park Niechorze i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Amber Park Niechorze. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.amber-park.pl.

Doba hotelowa

Pokój w Amber Park Niechorze wynajmowany jest na doby hotelowe.

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu. Amber Park Niechorze zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

Rezerwacja i meldunek 

Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, lub dokumentu potwierdzającego dokonanie rezerwacji.

Gość Amber Park Niechorze nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10:00 do godziny 20:00.
Amber Park Niechorze może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w Amber Park Niechorze. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu przy zameldowaniu Gościa. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości min 20% wartości rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. W przypadku niepoinformowania obiektu o niemożności przybycia na czas rozpoczęcia pobytu lub niezgłoszenia się Gościa do obiektu do godziny 10:00 dnia następnego Amber Park Niechorze może anulować rezerwację. Pobrane opłaty nie podlegają wówczas zwrotowi.
W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Amber Park Niechorze nie zwraca opłaty za niewykorzystane doby hotelowe.

Usługi

Amber Park Niechorze świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

Odpowiedzialność gości

Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne przypadki utraty zdrowia dzieci. Szczególną opieką przez opiekunów prawnych powinny zostać objęte dzieci w trakcie korzystania z basenu oraz z placu zabaw.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy, lub winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody (opłata za zgubienie klucza - 50 zł, opłata za neutralizację zapachu tytoniu - 1000 zł).
Amber Park Niechorze przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. Goście Amber Park Niechorze są odpowiedzialni za zachowanie na terenie obiektu odpowiedniego stanu kultury, trzeźwości, higieny i ubioru zgodnie ze standardami obowiązującymi w przestrzeniach publicznych.
Osoby nietrzeźwe i/lub zachowujące się w sposób agresywny będą wskazywane wezwanym służbom porządkowym.
W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za zamówione świadczenia oraz do zapłaty ekwiwalentu za ewentualne zniszczenia i do opuszczenia obiektu.

Odpowiedzialność obiektu

Obiekt ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia składników majątku Gości jedynie w przypadku, gdy przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Amber Park Niechorze.

Zwrot rzeczy pozostawionych

  • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  • W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy obiekt przechowa pozostawione przedmioty na koszt właściciela, przez okres 3 miesięcy a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

Cisza nocna

W Amber Park Niechorze obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

W przypadku nieprzestrzegania ciszy nocnej i braku reakcji na uwagi pracowników każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy sprawa może zostać przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

Reklamacja

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona pisemnie  niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowaego pokoju na inny w Obiekcie lub w innej lokalizacji i standardzie w  przypadku awarii oraz na czas naprawy ustaerki i doprowadzenie pokoju do stanu używalności.
 

Postanowienia dodatkowe

Obiekt akceptuje obecność zwierząt za opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją.

Zarówno w Amber Park Niechorze jak i w jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. W pokojach hotelowych nie można również palić świeczek itp., przechowywać ładunków niebezpiecznych - broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.


Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Amber Park Niechorze dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez AMBER PARK Karolina Krzywańska, Zaciszna 8, 72-350, Niechorze Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane