Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje osoby korzystające ze Strony Internetowej znajdującej się pod adresem URL: www.amber-park.pl
  i obowiązuje od 01.01.2019r
 2. Administratorem danych osobowych jest AMBER PARK Karolina Krzywańska, Niechorze 72-350, Zaciszna 8 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8571821059 (dalej jako „My”).

§2. DANE OSOBOWE

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. wysyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  6. monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług – zapytanie o wypełnienie ankiety lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczącej jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. wyświetlanie w sieciach społecznościowych spersonalizowanych informacji handlowych (aty. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług. W przypadku wyrażania zgody to jest ona dobrowolna i wyrażona poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego warunki udzielonej zgody.
 3. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.) Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
 4. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. Prosimy o kliknięcie w link, lub wysłanie e-maila na adres: biuro@amber-park.pl lub recepcja@amber-park.pl
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Kupujący usługi ma na życzenie prawo  do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych. 
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika do dostawcy usług płatniczych.
 7. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wypełnić formularz i zapisać się na newsletter oraz podać adres e-mail lub/i numer telefonu będący podstawą automatycznego kontaktu.
 8. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wyrazić zgodę na prowadzenie przez Nas kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych targetowanych na bazie adresu e-mail.
 9. Dane osobowe Klienta: Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 2 lat od końca roku, w którym wygasła umowa oraz przez 6 lat (informacje rozliczeniowe) 
 10. Dane osobowe które sa przetwarzane stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej z wyłączeniem danych takich jak: przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne czy dane biometryczne. 

§3. ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, z którymi mamy zawarte stosowne umowy. Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Twoje dane o ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.

§4.COOKIES

 1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową.
 2. Zaznaczamy, że zapis cookies nie umożliwia Nam dostępu do Twojego prywatnego urządzenia ani odczytywania innych danych niż zapisane w cookies.
 3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.
 4. Korzystamy z cookies i technologii do zbierania danych, które pomagają nam analizować ruch na Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy optymalizować jej działanie, udoskonalać rozwiązania, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz wyświetlać dedykowane wiadomości i oferty. Możesz wyrazić zgodę, nie wyrazić zgody, cofnąć ją lub zarządzać ustawieniami klikając tutaj.
Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved